Maillistimize üye olun  
Çevre Bilgisi

ÇEVRE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İnsanlar özellikle son çeyrek yıl öncesine kadar, ekolojik dengeyi süratle bozarak çevre sorunu yaratmışlardır, sorunların insanlara geri dönmesi, sağlığımızı ve doğayı olumsuz yönde etkilemesi çevre bilinci oluşmasını sağlamıştır.
Çevre canlı  cansız varlıklarla çevrili olarak için de doğal hayatımızı sürdürdüğümüz ortamdır
Çevre kirliliği ve çevre sorunları ise içinde bulunduğumuz ortamın kirlenmesi; doğal özelliklerini kaybetmesi, anlamına gelmektedir.
Çevre kırlılığını hava, su, toprak ve gürültü kirliliği olarak inceleyebiliriz.

ÇEVRE İLE İLGİLİ TANIMLAR
Çevre: Canlıların var olduğu ortamdaki, doğal ve fiziksel öğeleri ile canlıların etkileştiği insan ürünü şartlardır.
Çevre koruma: İnsan ve diğer canlı varlıkların gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli şartların korunması (ekolojik denge) suda, toprak ta, havadaki kirliliklerin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür.
Çevre hakkı: Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede hayat hakkını ihlal edenlere karşı yargı mercileri önünde savunma hakkıdır.
Çevre  kirliği: İnsanların çalışmaları sonucu havada, suda, toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle, ekolojik dengenin bozulması sonucu ortaya çıkan gürültü, koku ve atıkların meydana getirdiği zararlı sonuçlardır.
Atık: Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelerdir  (Suni, katı, gaz, radyoaktif maddeler.)
Alıcı ortam : Atıkların bırakıldığı yakın ve uzak çevredir.
Sürdürülebilir  kalkınma: Şimdiki kuşakların ihtiyaçlarının gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılanmasına imkan veren ekonomik büyüme politikalarıdır.
Tehlikeli atık: İnsan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan, hastalığa yada ölüme yol açan atıklardır.
Doğal kaynak: bitki, hayvan, mikroorganizma  gibi canlı varlıklarla, hava, su, toprak gibi  cansız unsurlardır.
Erozyon: Toprağın rüzgar ve su gibi etkilerle bir yerden bir yere taşınmasıdır.
Gürültü:kişilerin, huzur ve sükununu, ruh ve beden sağlığını bozar tok seviyede ve gelişigüzel çıkarılan sestir.
DB: Ses ölçü birimidir.
Frekans: Ses dalgasının birim zamandaki  titreşim sayısıdır.
Gürültü kontrolü: Gürültü çıkaran sesleri en aza indirmek, etki suresini azaltmak, hoşa gidecek ve daha az rahatsız edecek hale getirmektir.
Fauna: Ülkeye, bölgeye veya bir devreye mahsus hayvan varlığıdır.
Flora: Bir ülkeye, bölgeye ait bitkisel varlıklardır.

ÇEVRE VE TRAFİK İLİŞKİLERİ

Taşıtların çevreyi kirletmesinin başlıca nedenleri şunlardır
Bakımı yapılmamış araçlarla trafiğe çıkılması,
Temiz olmayan yakıt kullanılması,
Gereksiz olarak trafiğe çıkılması,
Trafik yoğunluğu sebebiyle uzun süre trafikte  seyredilmesi,
Duraklama ve park  sırasında gereksiz yere araçların  çalıştırılması,
hava ve gürültü kirliliğine neden olmaktadır
Araç bakımlarının gerekli ortamlarda yapılmaması ve bakım sırasındaki artıkların toprağa dökülmesi,
Yenilen içilen madde atıklarının çevreye atılması,
bakımsız araçlardan dökülen yağ, yakıt vb. maddelerin karayoluna sızması,
Uzun ve bölünemeyen yüklerin gerekli tedbirler ve önlemler alınmadan taşınması,
Tehlikeli, zararlı ve radyoaktif maddelerin taşınması sırasında gerekli önlemlerin alınmaması gürültü ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı trafiğin  çevre kirliliği ile direk ilgisi vardır.
Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için, sürücülerin eğitimi başta olmak üzere gereken yasal ve diğer tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmektedir.

ŞEHİR BİLGİSİ VE SÜRÜCÜLERİN DAVRANIŞLARI          
Sürücüler trafiğe çıkmadan önce şehir planını göz önüne almalıdır. Zira aynı mesafeye daha kısa sürede ve daha az yakıt harcayarak ulaşması mümkün olacaktır. Rahat ve ucuza yolculuk etmek için araçta şehir haritası ve şehir planını bulunması gerekir. Sürücüler şayet şehirlerarası yola çıkıyorlarsa mutlaka yanlarında karayolları haritası bulundurmaları gerekmektedir.
Sürücülerden özellikle ticari araç kullananların, şehrin önemli kavşak, yol, hasta hane, terminal, spor alanları, kültür ve alışveriş merkezleri gibi önemli yerleri bilmeleri trafik, çevre, iktisat ve düzen açısından faydalı olacaktır .
Sürücülerin tarihi ve turistik yerleri bilmeleri gerekir. Bu yerler en kısa ve uygun gidiş yollarını bilmeleri turist, turizm sektörü ve trafik açısından önemlidir
Sürücülerin araçlarının çevrenin dostu yapmaları için; aracın içi ve dışını temiz ve bakımlı tutmaları gerekir. Bu durum sağlık, güzel görünüm ve aracı kullananlar açısından önemlidir
Sürücülerin  ve kıyafetlerinin temiz ve tertipli olması gerekir. Özellikle kamu hizmeti taşımacılığı yapan araçların sürücüleri kılık, kıyafetlerine dikkat etmeleri  yolcularla  olan diyaloglarında karşılıklı olarak ölçülü ve saygılı davranmaları gerekir.
Özel Araçları Gereksiz Kullanmanın Zararları:
Yakıt tüketiminin artması ve israfına neden olur.
Aracın yıpranmasına ve ömrünün azalmasına neden olur.
Çevrenin bozulmasına ve kirliliğe neden olur.
Özellikle  büyük şehirlerde trafiğin yoğunlaşmasına ve trafik kargaşasına  neden olur.
Bu durum park problemi olan şehirlerimizde, bu problemin artmasına  neden olur.
Kamunun ortak kullandığı yol, şehir vb. şeylerin menfi yönden etkilenmelerine neden olur.
İnsanların yürüme alışkanlığını yok ederken, tembelleşmelerine denen  olur.
Yukarıda saydığımız Zaraları asgariye indirmek için;
Aynı istikamete giden kişilerle aracınızı müşterek  kullanın.
Kısa mesafelerde araç kullanmayın.
Mümkün olduğunca, toplu taşım araçlarını otobüs, tramvay, dolmuşu tercih edilmeli

Trafiğin yoğun olduğu saatler tercih edilmemeli
 
Ana Sayfa
Duyurular ve Haberler
Online Eğitim
Web Servisleri
Faydalı Bilgiler
Kaliteli Sınıf Eğitimi
Geçmiş Sınav Soruları